Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('blogs', 'blog_tag') AND tr.object_id IN (930985) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_format') AND tr.object_id IN (930985) ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tt.parent = '0' ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_options') AND tt.parent = '0' ORDER BY t.name ASC


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('blogs') AND tt.parent = '0' ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_postmeta`


Warning: mysqli_query(): (HY000/1): Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") in /home/user26047/6fb6221db35f86ba3d053d17f94c3f4d/wp-includes/wp-db.php on line 2056

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_7b4_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('blog_tag') AND tr.object_id IN (930985) ORDER BY t.name ASC

Tiêu chuẩn nước bể bơi - 3 cách để nước bể bơi ĐẠT CHUẨN

Các chỉ số tiêu chuẩn nước bể bơi - Biện pháp để nước đạt tiêu chuẩn

28/10/2021 09:16 +07 - Lượt xem: 1865

Hồ bơi là công trình có mức độ phủ sóng rộng rãi, được nhiều người ưa chuộng. Nước bể bơi chứa nhiều chất bẩn và vi khuẩn, cần thường xuyên sử dụng hóa chất. Do vậy, tiêu chuẩn nước bể bơi được ra đời nhằm kiểm soát nồng độ các chất trong nước và đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người.

Tiêu chuẩn nước bể bơi

Thông tư về tiêu chuẩn nước bể bơi

Các tiêu chuẩn về nước bể bơi là vô cùng cần thiết. Con người cần phải kiểm soát được mức độ an toàn về nguồn nước mà mình đang sử dụng. Do vậy, Thông tư về tiêu chuẩn nước bể bơi 02/2011/TT-BVHTTDL được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã quy định rõ về các chỉ số trong nước. Cụ thể như sau:

Tiêu chuẩn Chỉ tiêu Áp dụng
Độ trong >25 độ sneller nhìn thấy đáy bể
Độ màu <5 hoặc 6 đơn vị trong thang màu Bể bơi ngoài trời
<2 đơn vị trong thang màu Bể bơi trong nhà
Hàm lượng chất vẩn đục <2mg/l Bể bơi ngoài trời
<1mg/l Bể bơi trong nhà
Độ pH 7.3-7.6
Độ cứng (tính theo CaCO3) 500mg/l
Clorua <0.5mg/l
Amoniac <0.5mg//l

 

Tiêu chuẩn về nguồn cung cấp nước

Nguồn cấp nước cũng là yếu tố quan trọng, là tiêu chuẩn nước bể bơi mà nhà quản lý hoặc chủ bể bơi cần quan tâm. Đối với các hồ bơi không có hệ thống lọc thì phải vệ sinh và THAY NƯỚC ít nhất 1 lần mỗi tuần. Các bể được trang bị hệ thống lọc thì cần XỬ LÝ nước và vệ sinh tối thiểu 1 lần/tuần.

Các tiêu chuẩn về nguồn cung cấp nước bể bơi

Các tiêu chuẩn về nguồn cung cấp nước bể bơi

Tiêu chuẩn nguồn cấp nước do Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/BYT có các thông số cụ thể về hàm lượng các chất như sau:

Chỉ số Giới hạn cho phép lớn nhất Phương pháp thử Cấp độ giám sát
Màu sắc 15 TCU TCVN 6185 – 1996 (ISO 7887- 1985) hoặc SMEWW 2120 A
Mùi vị Không có mùi lạ Cảm quan, hoặc SMEWW 2150 B và 2160 B A
Độ đục 5 NTU TCVN 6184 – 1996 (ISO 7027 – 1990) hoặc SMEWW 2130 B A
Clo dư 6-8.5 mg/l SMEWW 4500Cl hoặc US EPA 300.1 A
pH 3 TCVN 6492:1999 hoặc SMEWW 4500 – H+ A
Amoni 0.5  mg/l SMEWW 4500 – NH3 C hoặc SMEWW 4500 – NH3 D A
Sắt tổng 4 mg/l TCVN 6177- 1996 (ISO 6332 – 1988) hoặc SMEWW 3500 – Fe B
Pecmanganat TCVN 6186:1996 hoặc ISO 8467:1993 (E) A
Độ cứng TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340 C B
Clorua TCVN 6194 – 1996 (ISO 9297- 1989) hoặc SMEWW 4500 – Cl- D A
Florua TCVN 6195- 1996 (ISO 10359 – 1 – 1992) hoặc SMEWW 4500 – F- B
Asen tổng 0.05mg/l TCVN 6626:2000 hoặc SMEWW 3500 – As B B
Coliform tổng 150 vi khuẩn/100ml TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308 – 1,2 – 1990) hoặc SMEWW 9222 A
E.coli/Coliform chịu nhiệt 20 vi khuẩn/100ml           TCVN 6187- 1,2:1996 (ISO 9308-1,2- 1990) hoặc SMEWW 9222 A

Lưu ý

Cấp độ giám sát nguồn nước A/B được quy chuẩn cụ thể như sau:

Cấp độ A: Tần suất thực hiện theo dõi, giám sát và xét nghiệm nước

  • Sở thể thao thực hiện 1 tháng/ lần
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 3 tháng 1 lần.

Cấp độ B: Tần suất thực hiện theo dõi, giám sát và xét nghiệm nước

  • Sở thể thao thực hiện 3 tháng 1 lần.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 6 tháng 1 lần.

Ngoài ra, cũng có các trường hợp giám sát đột xuất được thực hiện với các tiêu chí sau:

  • Kiểm tra nước để đảm bảo an toàn, điều tra dịch tễ để khoanh vùng nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm.
  • Được tiến hành thực hiện khi có các yêu cầu riêng biệt khác.

Tiêu chuẩn về nồng độ pH và Clo chứa trong nước

Nồng độ pH và Clo là 2 yếu tố quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước bể bơi. Vì vậy bạn cần phải nắm bắt về được các chỉ số an toàn này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình nhé!

Tiêu chuẩn nồng độ pH

Chúng ta chắc hẳn đều biết thang đo độ pH với mức từ từ 3.0pH tới 10.0pH. Hãy cùng tìm hiểu xem đâu là mức chỉ số pH an toàn cho nước bể bơi!

  •  Độ pH <7.2: nước ở mức độ này có tính axit, dễ gây rát da và mắt của người sử dụng hồ bơi. Do có tính axit nên các thiết bị bể bơi trong mức độ nước này dễ bị ăn mòn và hư hại.
  • Độ pH = 7.2~7.6: mức độ lý tưởng của mức bể bơi. Nước ở mức độ trung tính, đảm bảo an toàn cho người bơi.
  • Độ pH>7.6: nước bể bơi có tính kiềm lớn, các hóa chất sử dụng cho bể bơi để diệt khuẩn cũng dễ dàng bị mất tác dụng, tạo vôi cặn, gây tốn kém chi phí.

Thang đo nồng độ PH

Thang đo nồng độ PH

Tiêu chuẩn nồng độ Clo

Clo là loại hóa chất được sử dụng phổ biến trong vệ sinh và làm sạch nước bể bơi. Tuy nhiên, nếu nước bể bơi không lạm dụng chất Clo sẽ tới mất an toàn cho sức khỏe của con người. Vì vậy, tiêu chuẩn quy định về độ an toàn nước bể bơi với nồng độ Clo là từ 0.6-1.5mg/l.

Để kiểm tra các chỉ số về nồng độ pH và Clo, bạn có thể dễ dàng tiến hành bằng cách sử dụng bộ kit nước nước bể bơi vông cùng đơn giản và nhanh chóng.

Tiêu chuẩn về nồng độ Clo dư trong nước bể bơi

Tiêu chuẩn về nồng độ Clo dư trong nước bể bơi

Tiêu chuẩn lượng hóa chất trong nước bể bơi

Bên cạnh độ pH và Clo, trong nước bể bơi cũng chứa nhiều các kim loại và nhiều chất khác. Do vậy, tiêu chuẩn về lượng hóa chất trong nước bể bơi vô cùng cần thiết và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối. Wasaco xin cung cấp cho bạn bảng thông số cụ thể như sau:

Thông số Chỉ số tiêu chuẩn
pH 6.5-8
Độ màu 5-50
Độ cứng (NaCO3) 150-500 Pt – C0
Tổng lượng kiềm 50-80mg/l
Chất rắn lơ lửng < 20mg/l
Oxy hòa tan > 6mg/l
Asen < 0.05mg/l
Cadimi < 0.01 mg/l
Chì < 0.05 mg/l
Crôm < 0.05mg/l
Xyanua < 0.01 mg/l
Đồng < 1mg/l
Florua < 1mg/l
Kẽm < 0.5mg/l
Manga 0.1 mg/l
Amoniac < 0.005mg/l
Phenol < 0.001mg/l
Sắt 1-5mg/l
Sunphat 200-400mg/l
Thủy ngân < 0.001mg/l
BOD 0-25 mg/l
COD 35 mg/l
Fecalcoli 0 MPN/100ml
Coliform 3 MPN/100ml

 

Tóm lại, trên đây là toàn bộ thông tin về tiêu chuẩn nước bể bơi chính xác nhất. Vì vậy, các chủ hồ bơi và nhà quản lý, các đơn vị có liên quan cần bám sát và tuân thủ chắc chẽ các quy định này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Mọi thắc mắc bạn hãy liên hệ hotline 0965.438.488 ngay tới Wasaco để được giải đáp chi tiết, cụ thể nhất.

 
Bài xem nhiều